Informacje dla klienta

Nasza oferta:

EFL Komunikacja

Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?
 • nowe oraz używane, które chcesz wyleasingować
 • używane, które już leasingujesz
Pakiet "Bezpiecznie ubezpieczony" to:
 • ubezpieczenie na cały okres trwania umowy płatne w ratach leasingowych
 • stała wysokość składki ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy
 • pełne ubezpieczenie bez konieczności wznowień na cały okres leasingu
Pakiet "Bezpiecznie dopasowany" to:
 • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
 • możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości netto lub brutto
 • możliwość wyboru płatności za ubezpieczenie – jednorazowo lub co miesiąc w czynszach leasingowych
 • rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka np. kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii lub przeznaczenia pojazdów do nauki jazdy

EFL Assistance

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia EFL Assistance?
Program EFL Assistance zapewnia Leasingobiorcy pierwszą pomoc w sytuacji zaistnienia szkody lub awarii pojazdu. Jest również istotnym narzędziem przyśpieszającym likwidację szkód całkowitych.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla leasingowanych nowych i używanych pojazdów:
 • osobowych
 • kempingów i mikrobusów,
 • przyczep kempingowych, przyczep ciężarowych o ładowności do 750 kg
 • ciężarowych o ładowności do 2 ton
Korzystając z naszego ubezpieczenia otrzymujesz:
 • do wyboru wiele wariantów ubezpieczenia: Extra, Gold, VIP Exlusive, wersja PLUS
 • rozszerzony zakres o uszkodzenie OPON! Naprawa i pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony
 • ubezpieczenie już od 7 zł miesięcznie dla nowych pojazdów
 • zapewnienie pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia szkody lub awarii
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego pojazdu zastępczego (w wariancie VIP Exlusive w przypadku kradzieży leasingowanego pojazdu nawet do 30dni)
 • oferowanie tzw. "kierowcę zastępczego" (w przypadku rozszerzenia wybranego wariantu o wersję PLUS), który za Klienta wykona wszystkie czynności związane z obsługą pojazdu, np. dokona przeglądu okresowego, wymieni ogumienie
 • assistance dla zdarzeń w mieszkaniu w wariancie Gold i VIP Exlusive, min. wezwanie specjalisty domowego np. hydraulika, interwencja ślusarza w przypadku zagubienia kluczy
 • przyspieszenie likwidacji szkód - wykonanie dokumentacji zdjęciowej, przekazanie formularza zgłoszenia szkody, monitorowanie naprawy
 • szeroki zakres terytorialny - terytorium Europy (z wyłączeniem Albanii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz byłych krajów ZSRR (za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii)

EFL Majątek

to ubezpieczenie majątkowe zapewniające ochronę leasingowanych maszyn i urządzeń o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Zalety naszego produktu:
 • szeroki zakres ubezpieczenia (all risk),
 • ubezpieczenie zawierane na cały okres trwania umowy leasingu - brak konieczności pamiętania o wznowieniu ubezpieczenia,
 • składka rozłożona na miesięczne raty,
 • minimum formalności – ubezpieczenie zawierane jest przy okazji zawierania umowy leasingowej,
 • przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym Leasingobiorca prowadzi działalność gospodarczą – brak wymogu każdorazowego zgłaszania do zakładu ubezpieczeń zmiany miejsca użytkowania.
Co można ubezpieczyć?
 • maszyny i urządzenia użytkowane zarówno w jednej jak i kilku lokalizacjach,
 • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
 • maszyny budowlane (także samobieżne),
 • budynki i budowle (także domki campingowe, baraki, namioty).
 • mienie w transporcie.
EFL Życie

Ubezpieczenie gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

Ubezpieczenie chroni Leasingobiorcę i jego rodzinę/wspólników przed finansowymi skutkami poniższych zdarzeń:
 • śmierć
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • pobyt w szpitalu do 6 m-cy łącznie w okresie trwania umowy

EFL Życie zapewnia:
 • spłatę czynszów leasingowych podczas pobytu w szpitalu, do 6 m-cy w okresie trwania umowy
 • w przypadku śmierci spłatę wszystkich czynszów leasingowych do końca trwania umowy
 • w przypadku zgonu Leasingobiorcy spowodowanym wypadkiem komunikacyjnym wypłatę świadczenia w podwójnej wysokości
 • brak okresów karencji przy wypłacie świadczenia (jedyny wyjątek to zgon spowodowany innymi przyczynami niż nieszczęśliwy wypadek, zawał serca czy udar mózgu)
 • maksymalnie uproszczone procedury
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem w jednej umowie nawet 3 osób
EFL Ochrona Prawna

Ubezpieczenie zostało specjalnie dostosowane do potrzeb Klientów EFL. Współpraca z Concordia Polska TUW pozwoliła udostępnić naszym Klientom najszerszy zakres ubezpieczenia Ochrony i Asysty Prawnej na rynku.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia EFL ochrona prawna?

Ubezpieczenie to zapewnia dochodzenie swoich praw oraz obronę przed zarzutami innych bez obawy przed ponoszeniem związanych z tym kosztów. Ochrona i asysta prawna pokrywa niezbędne koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonych.

Zakres Ubezpieczenia

Ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę przez ubezpieczyciela kosztów rozwiązania problemów prawnych leasingobiorcy
Ubezpieczonemu przysługuje swobodny wybór Kancelarii Prawnej, która będzie reprezentować jego interesy
Ubezpieczenie pokrywa wszystkie niezbędne koszty obrony interesów lub dochodzenia swych praw:
 • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata,
 • koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego
 • koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej (jeżeli tak stanowi orzeczenie sądu)
 • koszty notarialne
 • koszty tłumaczenia dokumentów
 • koszty podróży do sądu zagranicznego

Asysta prawna

Ubezpieczenie pozwala na skorzystanie z usług prawnych
Usługi prawne wykonane będą przez profesjonalną Kancelarię Prawną współpracującą z Ubezpieczycielem polegające na m.in. na przygotowaniu przez zawodowych prawników z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata:
 • pisemnych opinii i ekspertyz prawnych dotyczących problemów prawnych ubezpieczonego
 • konsultacji prawnych i opinii parwnych dotyczących problemów prawnych ubezpieczonego

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Programem EFL Ochrona i Asysta Prawna mogą być objęte pojazdy jak i maszyny i urządzenia- zarówno nowe, jak i używane.


EFL GAP

Produkt EFL GAP stanowi doskonałą ochronę przed strata finansową wynikającą ze spadku wartości pojazdu w przydatku szkody całkowitej lub kradzieżowej. Produkt powstał przy współpracy doświadczonego ubezpieczyciela jakim jest Cardif Polska. Ubezpieczenie GAP zapewnia bezpieczeństwo finansowe przez cały okres trwania umowy leasingu.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie EFL GAP przeznaczone jest dla pojazdów nowych i używanych :
 • osobowych, societé, dostawczych o ładowności do 2 ton.
 • ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton
 • ubezpieczeniem może zostać objęty pojazd, którego wiek wraz z okresem, na jaki zawarta została umowa leasingu nie przekracza 10 lat
 • może być wykupione zarówno do pakietu EFL komunikacja jak również do polis indywidualnych
Zalety naszego produktu:
 • duże limity odszkodowania – do 200 000 zł
 • długi dopuszczalny do ubezpieczenia wiek pojazdu - do 10 lat eksploatacji pojazdu
 • wysoka dopuszczalna wartość pojazdu - do 500 000 zł.
 • 4 warianty okresu ubezpieczenia dla GAP fakturowy (RTI): 24, 36, 48, 60 miesięcy.
 • w przypadku gwarantowanej sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia AC w okresie 6 lub 12 miesięcy Ubezpieczyciel gwarantuje świadczenie dodatkowe, które będzie wypłacone na rzecz nowej umowy leasingu
Dodatkowe zalety ubezpieczenia EFL GAP:
 • chroni utratę wartości samochodu
 • pozwoli bez wysiłku spłacić raty
 • gwarancja pełnej ochrony pojazdu
 • tylko ubezpieczenie EFL GAP chroni to czego nie chroni polisa AC - utratę wartości samochodu

EFL Assistance TRUCK

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:
 • pojazdów ciężarowych powyżej 2 ton ładowności,
 • ciągników siodłowych i balastowych,
 • naczep i przyczep powyżej 750 kg ładowności,
 • pojazdów nowych i używanych.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia EFL Assistance TRUCK?

Program EFL Assistance TRUCK zapewnia Leasingobiorcy:
 • kompleksową pomoc techniczną,
 • pomoc dla załogi pojazdu,
 • pomoc medyczną,
 • oraz prawną i finansową w momencie wystąpienia zdarzenia.
Szybko docieramy z pomocą: 21 000 usługodawców EFL Assistance TRUCK w Polsce i Europie.

Korzystając z naszego ubezpieczenia otrzymujesz:
 • ochrona dla pojazdów w wieku do 15 lat,
 • do wyboru trzy opcje ubezpieczenia: Podstawowy, Gold TRUCK, VIP TRUCK,
 • zapewnienie pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia szkody, awarii lub nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość skorzystania ze świadczenia zwrotu kosztów pojazdu zastępczego (w wariancie VIP TRUCK do 1000€),
 • przyspieszenie likwidacji szkód - wykonanie dokumentacji zdjęciowej, przekazanie formularza zgłoszenia szkody, monitorowanie naprawy,
 • wariant ubezpieczenia per zestaw tj. w zestawie ochroną objęte są wszystkie jego składniki, niezależnie od ich liczby, także nienależące do EFL lub do Leasingobiorcy, pojazdy ciągnące/ciągnione niefigurujące w umowie ubezpieczenia,
 • szeroki zakres terytorialny – terytorium Europy:
  • Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji (bez terytoriów zamorskich ), Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji (w części europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.


Obsługa posprzedażowa umów
Tel: 71 35 49 592

Kontakt emailowy i fax

  email fax
 • Terminowe zakończenie umowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71 377 14 16

 • Wcześniejsze zakończenie umowy
 • Zakończenie umowy po szkodzie całkowitej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71 377 14 23


 • Zmiana podmiotowa
 • Użyczenie przedmiotu innej firmie (podnajem)
 • Przekształcenie, zmiana formy prawnej
 • Zmiana danych adresowych/kontaktowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

71 377 14 17

 • Przedłużenie umowy od depozytu gwarancyjnego
 • Zmiana terminu płatności raty w całej umowie
 • Faktura zbiorcza
 • Prolongata płatności jednej raty
 • Zmiana harmonogramu w trakcie trwania umowy
 • Harmonogram w rozbiciu na kapitał i odsetki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

71 377 14 18

 • Opinia o Kliencie
 • Upoważnienie do wyjazdu za granicę
 • Doposażenie przedmiotu leasingu
 • Wymiana gwarancyjna
 • Zwrot weksla
 • Śmierć Leasingobiorcy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71 377 14 19

 • Zgłaszanie reklamacji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

71 377 14 44

 • Karta Paliwowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71 377 14 20

 • Portal KlientEFL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

71 377 14 20

 • eFaktura
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71 377 14 42

 • Centrum Likwidacji Szkód
 

801 080 707 lub 71 769 31 31