Czy leasing się opłaca?

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem często zastanawiają się nad opłacalnością leasingu. Największe wątpliwości budzi prawo własności leasingowanego przedmiotu, który przez cały okres trwania umowy leasingowej pozostaje własnością leasingodawcy. W tym aspekcie znacznie bardziej racjonalny wydaje się zakup na kredyt – w prawdzie musimy spłacać raty kredytu, ale użytkowana przez nas maszyna czy urządzenie jest własnością firmy. To samo dotyczy samochodu. Ale czy zawsze opłaca się posiadać użytkowany przedmiot?

Leasing samochodu firmowego

Czy leasing się opłacaNajczęściej przedmiotem leasingu jest samochód, choć warto pamiętać o tym, że na rynku działają firmy specjalizujące się w leasingu maszyn, a nawet całych linii produkcyjnych oraz aparatury medycznej. W rzeczywistości niemal każdą dużą inwestycję w firmie jesteśmy w stanie „wziąć” w leasing. Co to oznacza? Z perspektywy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo leasing przypomina nieco zakupy na raty, z tym że nie zawsze musimy się zdecydować na wykup leasingowanego przedmiotu. Wróćmy do samochodu. Powiedzmy, że planujemy zakupić samochód osobowy dla mikro działalności gospodarczej. Nie chcemy kupować za gotówkę, ponieważ albo nie dysponujemy taką kwotą, albo zwyczajnie nie opłaca nam się „zamrażać” gotówki, którą możemy sfinansować inne ważne z perspektywy firmy inwestycje. Pozostaje nam kredyt na samochód lub leasing. Załóżmy, że myślimy o wykupie samochodu na własność, dlatego lepszą opcją wydaje nam się kredyt – w końcu płacąc raty leasingowe wcale nie spłacamy samochodu, bo nie jest on nasz póki go nie wykupimy, a tzw. „wykup” jest drogi. I tu pojawia się pierwszy błąd w rozumowaniu przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z instytucji leasingu. Jeśli już we wniosku leasingowym zdeklarujemy chęć wykupu przedmiotu leasingowanego po zakończeniu umowy leasingowej płacone przez nas raty leasingowe będą traktowane jako forma spłaty tegoż samochodu i faktycznie, dopóki nie zapłacimy ostatniej raty, dopóty samochód formalnie nasz nie będzie. Jednak ostatnia rata leasingu może wynosić nawet 1% wartości przedmiotu leasingowanego. Dodatkowo miesięczny koszt leasingu jest niższy niż w przypadku kredytu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której chcemy wziąć nowy samochód z salonu, ale nie mamy zamiaru go wykupić. Wówczas rzeczywiście opłacane przez nas raty leasingu stanowią formę zapłaty za możliwość korzystania z tego samochodu i po zakończeniu umowy leasingowej samochód nie przechodzi na naszą własność. Ale i taka forma leasingu jest opłacalna. Dlaczego? W przypadku działalności generujących duże przychody i niskie koszty, leasing może być postrzegany jako koszt firmy. W ten sposób możemy zapłacić znacznie niższy podatek dochodowy, jednocześnie czerpiąc korzyści z użytkowania nowego samochodu.