Co to jest leasing i na czym polega?

Jako przedsiębiorca coraz częściej otrzymujesz oferty leasingowe, ale wciąż nie jesteś pewien, czy ta forma finansowania inwestycji jest opłacalna dla Twojej firmy? Eksperci marki Leasing Elf przygotowali dla Ciebie krótki przewodnik po podstawowych zagadnieniach dotyczących leasingu. Zapraszamy do lektury, a w razie pytań lub wątpliwości dotyczących zakresu umów leasingowych do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Czym jest leasing?

Co to jest leasing i na czym polega?Z punktu formalnego leasing jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Można ją porównać do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty, ponieważ ma cechy obydwu tych form użytkowania środków trwałych i nieruchomości, ale jednak sporo ją od nich różni. Co dokładnie? Od zakupu na raty leasing różni przede wszystkim prawo własności – właścicielem pozostaje leasingodawca, podczas gdy na mocy obowiązującej umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania danych środków trwałych lub nieruchomości nie będąc ich właścicielem. Od wynajmu długoterminowego leasing różni się opłatą wstępną (może być ona wymagana lub nie, od jej wysokości zależy wysokość rat opłacanych przez leasingobiorcę w trakcie trwania umowy) oraz prawem do wykupu za z góry ustaloną cenę. W praktyce oznacza to, że po wygaśnięciu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu za wcześniej uzgodnioną kwotę. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nie jest do tego w żaden sposób zobowiązany, a jedynie ma taką możliwość i to od niego zależy, czy z niej skorzysta.

Na czym polega leasing?

Jak już wspomnieliśmy leasing ma formę umowy cywilnoprawnej. Jest to umowa zawierana na czas określony i nie podlega przedłużeniu. Na podstawie tej umowy leasingodawca będący jednocześnie właścicielem przedmiotu leasingu oddaje tę rzecz w użytkowanie leasingobiorcy, który w zamian zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania ustalonej w umowie opłaty.

Co można „wziąć” w leasing?

Najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. To jednak nie wyczerpuje w pełni możliwości omawianej formy finansowania inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem leasingu mogą być wszelkie inne pojazdy (nie tylko samochody) i maszyny, a także nieruchomości czy elementy wyposażenia biur oraz hal produkcyjnych. W praktyce spektrum przedmiotów mogących być przedmiotami leasingu jest bardzo szerokie, dlatego możliwość podpisania umowy leasingowej zawsze warto skonsultować z wybranym leasingodawcą.